Szkolenie dla przewodników – dodatkowy termin – 14 kwietnia 2024 r.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem dla przewodników w tym roku Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie serdecznie zapraszają wszystkie chętne koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na trzeci termin szkolenia z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN oraz atrakcji turystycznych Miasta i Gminy Bodzentyn.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość otrzymania przepustki w formie tzw. „biletu wielokrotnego wstępu do ŚPN” na rok 2024. Otrzymanie takiej przepustki upoważnia do wielokrotnego wstępu na teren ŚPN, na galerię widokową na gołoborzu, a także na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu. Przepustka ważna jest do końca roku kalendarzowego. Do jej otrzymania uprawnione są osoby, które przeszły w tym roku stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Przepustkę można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w cenie 50,00 zł brutto.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Uwaga! Nie ma możliwości prolongaty przepustki uzyskanej w latach poprzednich bez udziału w tegorocznym szkoleniu.

Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje organizację szkolenia w terminie: 14 kwietnia 2024 r. (niedziela), rozpoczęcie godz. 9.00. W tym roku szkolenie odbędzie się w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego; ul. Suchedniowska 4; 26-010 Bodzentyn. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 5 kwietnia (III termin). Część szkolenia będzie odbywać się w terenie, dlatego prosimy o zabranie odpowiedniego ubioru i obuwia. Maksymalna liczba słuchaczy w szkoleniu to 40 osób. Zapisy prowadzone będą za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!

Uwaga! Liczba uczestników na szkolenie w III terminie osiągnęła już limit. Dziękujemy za zainteresowanie.

Plakat - Szkolenie przewodników 2024