Szkolenie dla przewodników terenowych w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Świętokrzyski Park Narodowy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie  serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2 /2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 4 stycznia 2017 roku, istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN w kwocie 100 zł brutto (szkolenie oraz bilet). Zakup takiego biletu upoważnia do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, przyrodnicze ścieżki edukacyjne na terenie całego Parku oraz wstęp na galerię widokową na  gołoborzu, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Jest on biletem imiennym (ze zdjęciem), do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Osoby uczestniczące w szkoleniu i nie wykupujące wielokrotnego biletu wstępu zobowiązane będą do uiszczenia kwoty 75 zł brutto za uczestnictwo w samym  szkoleniu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 poz. 884 z późń. zmianami).  Szkolenie obejmuję między innymi zakres zagadnień dotyczących walorów przyrodniczych na terenie Parku, obszarów ochrony ścisłej i częściowej, obszaru Natury 2000 na terenie ŚPN oraz informacje na temat atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Uwaga istnieje możliwość prolongaty biletu wydanego w 2016 roku – opłata w kwocie 25 zł. O prolongatę biletu na rok 2017 mogą starać się wyłącznie osoby posiadające bilet imienny z 2016 roku i spełniające wymagania Ustawy o usługach turystycznych. Prolongaty można dokonać w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie (wymagane okazanie biletu z 2016 roku) bez obowiązku udziału w szkoleniu. W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 20 marca 2017 roku. Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje szkolenia w następujących terminach: 26 marca godz. 9.00 oraz 2 kwietnia godz. 9.00. Maksymalna liczba osób w jednym szkoleniu wynosi 30. Szkolenia te odbędą się pod warunkiem zebrania co najmniej 10 chętnych osób na poszczególny termin. Zapisy prowadzone są za pomocą faksu pod numerem 41 31 15 106 w. 69 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym: gczechowski@swietokrzyskipn.org.pl  z dopiskiem: Szkolenie dla przewodników 2017.

Program szkolenia