VII Rajd edukacyjny – Puszcza Jodłowa

Każdego roku Świętokrzyski Park Narodowy organizuje zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów szkół z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tegoroczne zostały podsumowane tradycyjnym – VII Rajdem edukacyjnym pn. „Puszcza Jodłowa”. Zaproszenia wraz z regulaminem konkursu zostały przesłane do ponad 25 szkół z gmin graniczących z ŚPN. Na starcie stawiło się 16 szkół podstawowych (klasy V i VI)
z miejscowości: Rudki, Jeziorko, Jeleniów, Nowa Słupia, Bieliny, Porąbki, Belno, Huta Nowa, Huta Podłysica, Łomno, Bodzentyn, Śniadka, Wola Szczygiełkowa, Święta Katarzyna, Łączna i Leśna. Rajd został przeprowadzony 20 października, punktualnie od godziny 9:00. Warunki pogodowe umożliwiły organizatorom przeprowadzenie go na trasie szlaku niebieskiego, biegnącego ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna. Z każdej szkoły uczniowie tworzyli 4-osobową drużynę, której towarzyszył nauczyciel. Pokonując trudy szlaku drużyny odpowiadały na pytania testowe i rozwiązywały zagadki przyrodnicze w 5 punktach kontrolnych zajmowanych przez pracowników Parku, stażystów oraz harcerzy z kilku drużyn harcerskich: z Hufca Starachowice, Hufca Kielce – Miasto i Hufca Kielce – Południe. Wszyscy zaangażowani wykazali się dużym poświęceniem przy sprawnym przeprowadzeniu rajdu oraz umilaniu czasu podczas oczekiwania na wyniki (dzięki harcerzom każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności m.in.: w strzelaniu z łuku, przeciąganiu liny czy w Twisterze).

W siódmej już edycji Rajdu Edukacyjnego ŚPN zwyciężyli uczniowie z SP w Nowej Słupi, zaszczytne drugie miejsce przypadło w udziale uczniom z SP w Bodzentynie, a trzecie miejsce zajęli uczniowie z SP w Świętej Katarzynie. Laureaci otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, wielofunkcyjne radiobudziki, pendrive’y) oraz turystycznego (lornetki). Dodatkowo najlepsza drużyna wygrała dla swojej szkoły nagrodę w postaci piłkarzyków. Pozostali uczestnicy zostali obdarowani kompletem wydawnictw edukacyjnych naszego Parku oraz pamiątkowymi dyplomami. Nagrody wręczał Pan Dyrektor ŚPN – mgr inż. Piotr Szafraniec podczas ogniska, na placu obok siedziby Dyrekcji Parku w Bodzentynie, gdzie uczestnicy posilali się po trudach przebytego rajdu i długo dzielili się swoimi wrażeniami. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników i zachęci szkoły
do udziału w przyszłorocznym rajdzie.

Zakup tak atrakcyjnych nagród dla uczniów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy 24/15 z 30 marca 2015 roku.

Paulina Kozłowska, Arkadiusz Adamczyk