Wyniki konkursu plastycznego oraz konkursu na edukacyjną prezentację multimedialną

Wyniki konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkołach podstawowych w klasach I-III oraz konkursu na edukacyjną prezentację multimedialną dla szkół gimnazjalnych (klasa I i II)

Wyniki konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkołach podstawowych w klasach I-III

Tegoroczny konkurs plastyczny  dla szkół podstawowych przeprowadzony był   trzech kategoriach wiekowych dla klasy I, II i III.
Klasy I przygotowywały prace na temat „Owady w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Technika wykonania prac: rysunek kredkami ołówkowymi lub pastelowymi. Klasy II wykonywały prace na temat „Gołoborze – symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego ”. Technika wykonania prac: wydzieranka z papieru kolorowego. Uczniowie klas III prezentowali prace na temat „Legendy związane z Górami Świętokrzyskimi”. Technika wykonania prac: rysunek kredkami ołówkowymi lub pastelowymi.
Razem na konkursy plastyczne nadesłano 298 praz z 17 Szkół Podstawowych zlokalizowanych w sąsiedztwie ŚPN.  Szkoły pochodziły z 5 różnych gmin (Bodzentyn, Bieliny, Nowa Słupia, Pawłów, Łączna) zlokalizowanych na terenie 3 powiatów (kieleckiego, starachowickiego, skarżyskiego).
Wyniki konkursu:
Klasa I praca na temat „Owady w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Michalina Gralec SP Śniadka
II Anna Sepioło SP Mirocice
III Miłosz Szarek SP Zalezianka

Klasa II praca na temat „Gołoborze – symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Weronika Banakiewicz SP Huta Nowa
II Zuzanna Góźdź SP Wola Szczygiełkowa
III Antoni Dyk SP Chybice

Klasa III praca na temat „Legendy związane z Górami Świętokrzyskimi”.

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Amelia Bujak SP Święta Katarzyna
II Dawid Sikora SP Leśna
III Gabriela Jachowicz SP Nowa Słupia

Nagrody dla wszystkich laureatów zostały wręczone w dniach 05-06. 11. 2014 przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego w poszczególnych szkołach laureatów. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, elektronicznego i edukacyjnego zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.

Wyniki konkursu na edukacyjną prezentację multimedialną dla szkół gimnazjalnych (klasa I i II) pt.: „Gołoborze – symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Konkurs dla klas I oraz II ze szkół gimnazjalnych współpracujących z ŚPN polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej ukazującej gołoborze jako unikalny ekosystem w ŚPN, charakteryzujący się niezwykłym bogactwem przyrodniczym jak również odgrywający dużą rolę w kulturze lokalnej społeczności. Konkurs miał charakter zespołowy. Mogły w nim brać udział zespoły czteroosobowe.  Każda ze szkół mogła opracować dowolną ilość prezentacji, przy czym dana osoba mogła znajdować się tylko w jednym zespole i wykonywać tylko jedną prezentację. Regulamin konkursu wraz z zaproszeniami do udziału w konkursie został przesłany do szkół na początku września. Termin nadsyłania prac minął 27 października 2014 roku. Do tego terminu wpłynęło do Dyrekcji SPN w Bodzentynie 6  prac z 4 szkół gimnazjalnych (Gimnazjum Bodzentyn – 1prezentacja, Nowa Słupia – 1, Rudki – 1, Wzdół Rządowy – 3). Razem w tej edycji konkursu wzięło udział 24 osoby. Szkoły biorące udział w konkursie pochodziły z 2 gmin zlokalizowanych na terenie powiatu kieleckiego.
Wyniki konkursu na edukacyjną na prezentację multimedialną dla szkół gimnazjalnych pt.: „Gołoborze – symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Izabela Szafraniec
Paula Zep
Aleksandra Kupis
Przemysław Matysek
Gimnazjum Bodzentyn
II Klaudia Kołodziej
Monika Wesołowska
Patrycja Dąbek
Artur Góźdź
Gimnazjum Wzdół Rządowy
III Laura Miernik
Anna Lisowska
Joanna Staniec
Jakub Stojecki
Gimnazjum Wzdół Rządowy

Nagrody dla wszystkich laureatów zostały wręczone w dniach 05-06. 11. 2014 przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego w poszczególnych szkołach laureatów. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, elektronicznego i edukacyjnego zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach