Zakończył się projekt edukacyjny – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze

Od 12 września trwał projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” realizowany przez Świętokrzyski Park Narodowy, finansowany dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach projektu podjęliśmy współpracę m.in. z : Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, Miejsko-Gminnym  Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz przewoźnikiem p. Witoldem Wilkoszem.

Celem projektu była organizacja jednodniowych wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z otuliny  ŚPN w celu poznania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w najbliższym otoczeniu. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Bodzentynie, Wzdole Rządowym, Łomnie, Woli Szczygiełkowej, Świętej Katarzynie, Śniadce, Rudkach, Jeziorku, Mirocicach, Nowej Słupi, Hucie Nowej, Jeleniowie, Pokrzywiance, Starej Słupi, Porąbkach, Hucie Starej, Leśnej, Belnie, Makoszynie, Psar, Łącznej oraz Bielinach. Podczas zajęć edukacyjnych, nasi mali wędrowcy zwiedzali jedne z najbardziej atrakcyjnych miejsc Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy. Zdobywali między innymi najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę (612 m n.p.m.), mieli również okazję zwiedzić Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie oraz uczestniczyć w pokazie obróbki kamieni szlachetnych takich jak słynne krzemienie pasiaste.  Do niewątpliwych atrakcji wycieczek należało także zwiedzanie zabytków miasta Bodzentyna z Zagrodą Czernikiewiczów i ruinami Zamku biskupów krakowskich.

W ramach projektu zorganizowany został konkurs na najlepsze Przyrodnicze fotostory, w którym nagrodą była wycieczka do Kielc. W wycieczce tej  wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Jeleniowa oraz Rudek. Celem wycieczki było zwiedzanie między innymi siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Kielce, gdzie odbyły się bardzo atrakcyjne zajęcia przyrodnicze, prelekcje oraz spacer po rezerwacie  „Sufraganiec”. Atrakcji jednak nie było końca, ponieważ kolejnym celem wycieczki był kielecki Geopark. Centrum Geoedukacji przekazało uczestnikom, w bardzo atrakcyjny i nowoczesny sposób, wiedzę na temat dziejów naszej Ziemi.

Mamy nadzieję że nasz projekt edukacyjny podobał się wszystkim uczestnikom oraz dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.

Gabriel Czechowski