Dotacje 2014

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwowePaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – fundusz leśny

Zgodnie z umową NR ZP-3/14 zawartą w dn. 09.05.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym na realizację zadania pt. ”Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony” zostały przeznaczone środki finansowe funduszu leśnego w wysokości 302 400,00 zł.

Zakres rzeczowy dofinansowywanych zadań:

Lp. Zadanie / umowa Zakres rzeczowy Kwota dofinansowania zgodnie z umowa w zł
1 Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochronyUmową NR ZP-3/14 z dnia 09.05.2014 r. – Zakup sprzętu do wstępnej dokumentacji i analizy wykonywanych obserwacji w terenie z zakresu ochrony lasu, monitoringu sposobów ochrony ekosystemów leśnych , monitoring fauny i flory: rejestratory terenowe GPS – 12 szt., zestawy komputerowe z drukarkami – 8 szt., aparaty fotograficzne – 4 szt. i fotopułapki – 8 szt.– Prowadzenie stałych obserwacji zagrożeń ze strony szkodnictwa leśnego – obsługa sprzętu rejestrującego wykroczenia

– Zakup i obsługa pułapek feromonowych (60 szt.), zakup dyspenserów feromonowych oraz oznaczenie materiałów z pułapek

– Zakup pojemników (4000 szt.), sprzętu laboratoryjnego oraz płynów konserwujących (500l) do monitoringu fauny bezkręgowców

302 400,00