Dotacje 2015

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – fundusz leśnyPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Świętokrzyski Park Narodowy informuje w dniu 18.05.2015 r. podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę nr EZ.0290.1.12.2015 na dofinansowanie zadania: „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony”

Wartość całego zadania to 16.600,00 zł brutto; dofinansowanie z PGL LP to 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 16.600,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy dofinansowywanych zadań:

Lp. Zadanie / umowa Zakres rzeczowy Kwota dofinansowania zgodnie z umowa w zł
1 Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochronyUmowa nr EZ.0290.1.12.2015
z dnia 18.05.2015 r.
– Zakup 116 sztuk dyspenserów do pułapek feromonowych (Ipsodor, Curodor, Cembrodor; Tortrodor oraz Colodor wraz z lepami).– Oznaczanie materiału z pułapek feromonowych oraz sporządzenie wykazów oznaczonych gatunków 16.600,00 zł brutto