Dotacje 2018

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 14 sierpnia 2018 roku Świętokrzyski Park Narodowy zawarł z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych dwie umowy o dofinansowanie:

I. nr EZ.0290.1.30.2018 na realizację działań z grupy „Prace badawcze” (wysokość dofinansowania: 204 007, 95 PLN)

oraz

II. nr EZ.0290.1.31.2018 na realizację działań z grupy „Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej” oraz „Inne działania” (wysokość dofinansowania: 436 204, 08 PLN)

I. W ramach zadania „Prace badawcze” zaplanowano następujące działania:

 1. Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: pająki (Araneae) i kosarze (Opiliones).
 2. Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców: Chrząszcze (Coleoptera).
 3. Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap II – Ocena zmienności genetycznej naturalnego odnowienia i dyspersji genów w populacji modrzewia polskiego na Chełmowej Górze.

II. W ramach zadania „Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej”” zaplanowano następujące działania:

  1. Usuwanie odpadów stałych.
  2. Montaż 4 sztuk szlabanów.
  3. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu – konserwacja szlabanów.
  4. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu – przekopanie miejsc nielegalnych wjazdów.
  5. Utrzymanie czystości na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego polegające na sprzątaniu terenu Parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego i nielegalnego wywozu śmieci do lasu.
  6. Wspomaganie renaturalizacji.
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym  Święty Krzyż.
  8. Kształtowanie struktury jedlin.
  9. Kształtowanie siedliska modrzewia.
  10. Kształtowanie widnego lasu.
  11. Usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób i mienia.
  12. Chirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlaku turystycznym i ochrona bioróżnorodności.
  13. Zakup środków zapachowych do pułapek feromonowych.

III. W ramach zadania „Inne działania” zaplanowano następujące działania: 

 1. Naprawa nawierzchni szlaku i wyposażenie w urządzenia turystyczno-informacyjne ścieżki przyrodniczo – kulturowej na odcinku byłej kolejki wąskotorowej „Nowa Słupia – Hucisko – Św. Katarzyna”.
 2. Ustawienie kabin sanitarnych (toalet przenośnych) wraz z usługą czyszczenia i serwisu.

 

Umowy  zostaną zrealizowane do 14 grudnia 2018 roku.