Dotacje 2019

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 1 lipca 2019 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę nr EZ.0290.1.17.2019 o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2019 roku.

W ramach umowy zaplanowano następujące działanie:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 2. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 3. Kształtowanie siedliska modrzewia Larix decidua, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku łącznie z przygotowaniem gleby pod naturalny obsiew
 4. Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych
 5. Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów z zastosowaniem pułapek feromonowych
 6. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych
 7. Zakup i montaż rogatek
 8. Przekopanie przejazdów
 9. Naprawa nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych
 10. Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz udrażnianie przepustów na szlakach oraz ścieżkach przyrodniczych
 11. Wykonanie urządzeń turystycznych na szlakach pieszych i ścieżkach przyrodniczych
 12. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, usuwanie na bieżąco ze środowiska występujących w rozproszeniu odpadów stałych, segregacja i wywóz odpadów
 13. Ustawienie przenośnych kabin sanitarnych wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem
 14. Oznakowanie terenu szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych
 15. Badania naukowe: Ocena i prognoza wpływu antropopresji na ekosystemy terenów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Działania zostaną zrealizowane do 16 grudnia 2019 roku. Wartość dofinansowania wynosi 540 865,53 zł.