Dotacje 2020

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 11.05.2020 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2020 na realizację działań ze środków funduszu leśnego.

 

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne – Usuwanie obcych geograficznie osobników modrzewia
 2. Kształtowanie siedliska modrzewia, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego
 3. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne
 4. Kształtowanie widnego lasu o charakterze pastwiskowym ze znacznym udziałem drzew starych
 5. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych
 6. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych
 7. Działania z zastosowaniem pułapek feromonowych
 8. Porządkowanie dna lasu i inne czynności porządkowe w ramach prewencji przeciwpożarowej
 9. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem
 10. Usuwanie poza teren ŚPN zanieczyszczeń stałych (śmieci) przeznaczonych do segregacji, zebranych z terenu Parku
 11. Usuwanie poza teren ŚPN zanieczyszczeń stałych (śmieci) przeznaczonych do segregacji, zebranych z terenu Parku
 12. Likwidacja zbędnych przejazdów na drogach wjazdowych do lasu
 13. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 14. Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych
 15. Wykonanie i montaż nowych urządzeń na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 16. Wymiana istniejących uszkodzonych urządzeń turystycznych na nowe na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
 17. Struktura gatunkowa zgrupowań motyli z nadrodziny sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) w ekosystemach leśnych i śródleśnych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jej wykorzystanie jako wskaźnika naturalności i wartości przyrodniczej tych ekosystemów
 18. Wpływ antropopresji i zmian klimatu na funkcjonowanie i rozwój ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu teledetekcji

Zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2020 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 296 126,79 zł.