Dotacje 2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 23-07-2021 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2021      na realizację działań ze środków funduszu leśnego.

 

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

 1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne.
 2. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych.
 3. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych).
 4. Porządkowanie dna lasu i inne czynności porządkowe w ramach prewencji przeciwpożarowej.
 5. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych
 6. Zakup i montaż rogatek.
 7. Działania z zastosowaniem pułapek feromonowych.
 8. Sprzątanie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego ze śmieci powstałych w wyniku ruchu turystycznego i pozostawionych na tzw. dzikich wysypiskach oraz wywóz i odbiór przez uprawnioną firmę.
 9. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem.
 10. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych.
 11. Lasy jodłowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym jako referencja jedlin w regionie świętokrzyskim w aspekcie planowania urządzeniowego.

Zadanie zostanie zrealizowane do 15-12-2021 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 351 579,76 zł.