Konkurs – Styczeń 2014

Jaki to ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

 fot. P. Szczepaniak

W miesiącu styczniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy dzięcioła średniego (Dendrocopos medius) Mniejszy i delikatniejszy od dzięcioła dużego o podobnie pstrym ubarwieniu. Na głowie czerwona czapeczka, czarny wąs niepołączony z nasadą dzioba, spód ciała czarno kreskowany, podogonie bladoróżowe. Dziób dość słaby, dlatego potrafi wykuwać dziuple tylko w próchniejących konarach. W przeciwieństwie do innych dzięciołów na wiosnę rzadko bębni, natomiast odzywa się jękliwym głosem. Można go spotkać w całym obszar kraju z wyjątkiem wyższych gór, ale tylko tam, gdzie występują odpowiednie drzewostany: stare drzewostany dębowe, bukowe, olchowe, także stare parki, zawsze z martwymi lub obumierającymi drzewami Dziuplę wykuwa w martwym lub obumierającym konarze drzewa liściastego na różnej wysokości. Odżywia się owadami, ich larwami i poczwarkami oraz pajęczakami zbieranymi z powierzchni kory i liści. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony ze względu na wycinanie starodrzewi liściastych oraz  usuwanie  w takich  lasach martwych i obumierających drzew.

Laureatem konkursu w miesiącu styczniu została Aleksandra Ćwikła z Lublina.

Gratulujemy!