Konkurs „Świętokrzyska przyroda” – formularz

Regulamin konkursu „Świętokrzyska przyroda” organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy.

  1. Konkurs internetowy „Świętokrzyska przyroda” polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyrody świętokrzyskiej.
  2. Każda, kolejna edycja Konkursu rozpoczyna z dniem ogłoszenia pytania konkursowego, a kończy z dniem każdorazowo podanym przy ogłaszaniu comiesięcznej zagadki.
  3. Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na postawione pytanie wypełniając formularz konkursowy. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
  4. Wśród uczestników konkursu, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, rozlosowana zostanie co miesiąc 1 nagroda w postaci okolicznościowego upominku, a nazwisko nagrodzonego zostanie umieszczone na stronie internetowej konkursu. Nagroda zostanie wysłana pocztą.
  5. W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełniły formularz oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic bądź opiekun.
  6. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym jest Świętokrzyski Park Narodowy, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
  7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem organizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy.
  8. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) Uczestnik Konkursu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rok urodzenia (wymagane)

Adres do korespondencji (wymagane)

Edycja konkursu (wymagane)

Odpowiedź

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Świętokrzyska Przyroda na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i akceptuję jego warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie (w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) dla celów związanych z konkursem Świętokrzyska Przyroda organizowanym na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google Prywatność i Warunki