Marzec 2013

Jaki  to ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską

 fot. P.Szafraniec

W miesiącu marcu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy jera (Fringilla montifringilla). Jery ogólnym wyglądem przypominają znane i często spotykane u nas zięby. Jer zamieszkuje różnorodne lasy, najchętniej z domieszką lub przewagą brzozy. Zimą i w czasie wędrówek pojawia się w różnych biotopach, zarówno lasach (zwłaszcza z domieszką buka), jak i na terenach otwartych z kępami krzaków oraz w ogrodach i parkach. Areał lęgowy obejmuje Skandynawię, północno-wschodnią Europę, Syberię do Kamczatki włącznie. Jest gatunkiem wędrownym. Zimuje w Europie Środkowej. W Polsce pojawiają się w okresie przelotów: od marca do maja i od września do listopada, choć niektóre osobniki u nas zimują. Latem zjada owady i inne bezkręgowce, zimą nasiona a wiosną także pączki drzew i krzewów.

Laureatem konkursu w miesiącu marcu została Katarzyna Sochań  z Zamościa.  Gratulujemy!