Listopad 2010

Jak nazywa się przedstawiony na zdjęciu grzyb? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu przedstawiano soplówkę jodłową (Hericium flagellum syn. Hericium coralloides). Soplówka jodłowa jest gatunkiem rzadkim, podlegającym w Polsce ochronie gatunkowej. Spotkać ją można w lasach, w których występują dużo starych martwych drzew zarówno leżących jak i stojących. W Świętokrzyskim Parku Narodowym najliczniej występują w obszarach ochrony ścisłej, gdzie nagromadzenie martwych drzew jest największe. Przyciągają swą uwagę niezwykle ciekawymi owocnikami. Pojedyncze owocniki osiągają niekiedy dość znaczne rozmiary, dochodzące do ok.40-50 cm szerokości.

Laureatem konkursu w miesiącu listopadzie został Kamil Hoffmann z Cekcyna.

Gratulujemy !