Luty 2010

Proszę podać nazwę minerału widocznego na zdjęciu. Jest to rzadki minerał z gromady fosforanów

W miesiącu lutym zdjęcie konkursowe przedstawiało wavelit (wawelit). Jest to minerał z gromady fosforanów (uwodniony fosforan glinu). Należy do grupy minerałów rzadkich i występuje tylko w paru rejonach na Ziemi. Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy minerału Williama Wavella , angielskiego lekarza i kolekcjoner. W Polsce występuje w Górach Świętokrzyskich i Dolnym Śląsku. Okaz na zdjęciu pochodzi z odsłonięć piaskowca kwarcytycznego wieku górnokambryjskiego, z kamieniołomu w Wiśniówce Wielkiej  koło Kielc.

Laureatem konkursu w miesiącu lutym został Stanisław Benysek z miejscowości Góra.

Gratulujemy!