Oferta o przyjęciu do sprzedaży komisowej wyrobów rękodzielniczych

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że przyjmie do sprzedaży komisowej w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu w okresie od 1.03.2012 do 30.11.2012 r. wyroby rękodzielnicze z mikroregionu Łysogórskiego

Szczegółowe warunki przyjęcia wyrobów do sprzedaży:
1.    Wyroby rękodzielnicze muszą pochodzić od wytwórców z terenu gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i nawiązywać do tradycyjnego wzornictwa ludowego związanego z regionem Gór Świętokrzyskich. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich obejmuje gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk;
2.    Wyroby muszą być wykonane z naturalnych materiałów takich jak: tkaniny z włókien naturalnych, drewno, ceramika, metal itp.;
3.    Wyroby muszą być wykonane ręcznie lub technikami tradycyjnymi i nawiązywać do tradycyjnego wzornictwa świętokrzyskiego;
4.    Cena jednostkowa wyrobu ze strony wykonawcy nie może przekraczać 10 zł.;
5.    Dopuszcza się sprzedaż pojedynczych wyrobów w cenie wyższej niż 10 zł na zasadach uzgodnionych indywidualnie;
6.    Wytwórca oddaje swoje wyroby do sprzedaży przez ŚPN na zasadzie komisowej i zgodnie z warunkami zawartymi w umowie cywilnoprawnej;
7.    Za sprzedane wyroby Świętokrzyski Park Narodowy będzie przekazywał należności raz w miesiącu do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyroby zostały sprzedane, na konto wskazane przez wytwórcę;
8.    Wytwórca nie może ingerować w wysokość ceny sprzedaży wyrobu przez Świętokrzyski Park Narodowy;
9.    Wyroby muszą uzyskać pozytywną ocenę komisji powołanej przez dyrektora ŚPN;
10.    Oferta sprzedaży obowiązuje w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r.;
11.    Do dnia 15 grudnia 2012 r. Świętokrzyski Park Narodowy zwróci nie sprzedane wyroby wytwórcom.

Oferty sprzedaży prosimy składać w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 na drukach oferty zamieszczonych w załączeniu lub na stronie internetowej ŚPN www.swietokrzyskipn.org.pl wraz z 1 sztuką każdego proponowanego do sprzedaży wyrobu.
W ciągu 14 dni od daty złożenia oferty wyrobu otrzyma informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wyrobu do sprzedaży przez ŚPN.  ŚPN zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn oraz prawo odmowy przyjęcia oferty bez uzasadnienia. Próbki wyrobów niezakwalifikowanych do sprzedaży zostaną zwrócone oferentowi. Oferty składać można w dowolnym terminie.
Szczegółowych informacji w sprawie zasad sprzedaży wyrobów rękodzielniczych przez ŚPN udziela  kierownik działu udostępniania parku do zwiedzania i edukacji, Agata Czeplina–Miernik (tel. 41 31 15 106 wew. 51)

Ogłoszenie – Sprzedaż rękodzieła

Wzór oferty