Sprawozdanie z II spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 30 września 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  Podczas spotkania przedstawiono prezentacje tematyczne sporządzone na bazie wyników inwentaryzacji,  wykonanych w ramach przygotowywania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego:

  1. Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN (Krzysztof Haczek)
  2. Warunki geologiczne, geomorfologiczne i glebowe  ŚPN (Andrzej Dębek )
  3. Charakterystyka drzewostanów ŚPN (Tomasz Figarski)
  4. Charakterystyka flory i zbiorowisk roślinnych ŚPN  (Bartosz Piwowarski)
  5. Charakterystyka wód i torfowisk ŚPN (Alojzy Przemyski)
  6. Charakterystyka fauny ŚPN (Krzysztof Werstak)
  7. Charakterystyka walorów kulturowych ŚPN (Cezary Jastrzębski)
  8. Charakterystyka walorów krajobrazowych ŚPN (Małgorzata Strzyż)

Ważną częścią spotkania była dyskusja , która głównie skoncentrowała się na pytania związanych z uszczegółowieniem  informacji przedstawionych podczas prezentacji. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie  10.00 i zakończyło o 16.00. Wzięło w nim udział  48 osób.

Do pobrania

Protokół z II spotkania informacyjnego w dniu 30.09.2013

Prezentacje ze spotkania:

Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN – Krzysztof Haczek [2,2 MB]

Warunki geologiczne, geomorfologiczne i glebowe ŚPN – Andrzej Dębek. [13,3 MB]

Charakterystyka drzewostanów ŚPN – Tomasz Figarski [6,7 MB]

Zagadnienia hydrologiczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Tomasz Paciorek i Alojzy Przemyski [1,7 MB]

Zarys flory i zbiorowisk roślinnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Bartosz Piwowarski [4,8 MB]

Charakterystyka fauny ŚPN – Krzysztof Werstak [2,4MB]