Przyroda i Człowiek

NFOSiGW

Ukazało się opracowanie wydane z okazji 70-lecia Świętokrzyskiego Parku Narodowego pod tytułem „Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek”. Wydawnictwo to powstało w ramach planowanej, jubileuszowej konferencji naukowej, której projekt został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Książka ta dostępna jest dla szerszego kręgu zainteresowanych tylko w formie elektronicznej, bezpłatnie, w formacie PDF.

Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek [ PDF 29MB]

 

Świętokrzyski Park Narodowy - Przyroda i Człowiek - okładka