Podpisanie Listu Intencyjnego – Drewniana zabudowa dawnego Nadleśnictwa Święta Katarzyna