Wolontariat

Zapraszamy wszystkie chętne osoby chcące wziąć aktywny udział w ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego na terenie Świętokrzyski Park Narodowego. Jeśli chcesz spędzić czas zdobywając doświadczenie i jednocześnie chroniąc przyrodę zgłoś się na zadania realizowane w ramach wolontariatu dla Puszczy Jodłowej w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Kontakt:
Paulina Kozłowska
tel. 41 3115106 wew. 52