Edukacja zwiedzających ŚPN – krótkie prelekcje w wyznaczonych punktach na terenie Parku

Termin zadania: 2 czerwca 2014 r. – 13 czerwca 2014r.

Prowadzenie edukacji przez wolontariuszy na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ma zwiększyć świadomość przyrodniczą odwiedzających go osób. Prelekcje trwające około 10 min będą miały za zadanie zapoznać zwiedzających z celami, funkcjonowaniem Parku oraz z największymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi SPN.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany