Pomoc w wywieszaniu pułapek feromonowych na terenie ŚPN

Termin zadania: marzec (10 dni – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dyrekcji ŚPN)

Opis zadania: Zadanie polega na wywieszaniu wraz z pracownikiem Parku pułapek feromonowych na terenie całego Parku w miejscach niedostępnych dla ruchu turystycznego, poza wyznaczonymi w Parku szlakami i ścieżkami turystycznymi, co stanowi niewątpliwą atrakcję opisanego zadania.

Miejsce wykonywania zadania: teren ŚPN

Wymagania: bardzo dobra kondycja fizyczna, orientacja w terenie, możliwość podnoszenia i przenoszenia ciężarów.

Liczba wolontariuszy: 2 osoby