Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 12 sierpnia 2016 r. – 19 sierpnia 2016 r. (bez noclegu)

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie.

Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany