Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 11 lipca 2016 r. – 15 lipca 2016 r.

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie. Kondycja fizyczna. Obsługa GPS.

Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany