Wycinanie krzewów na łące

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie to ma celu usuwanie krzewów wskazanych przez pracownika Parku. Praca fizyczna z użyciem siekiery, sekatora, itp.

Wymagania: Dobra sprawność fizyczna.

Liczba wolontariuszy: 1-4