„Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

W imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów. Celem konkursu jest: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności… Czytaj dalej „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów