Konkurs – styczeń 2024

Co to za obiekt (ma swoją potoczną nazwę) i gdzie się znajduje na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (na jakim szlaku turystycznym/ścieżce edukacyjnej)? W styczniu mieliśmy przyjemność zaprezentować Duży Most na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna.

Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

W dniu 23 stycznia 2024 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet: FEPW II. Energia i klimat, Działanie: 2.3. Bioróżnorodność, na kwotę 49 576 651,95 złotych. Planowany całkowity… Czytaj dalej Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

Zamówienia publiczne ogłaszane w ramach realizacji projektu CE ŚPN

Zamówienia są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.