Relacja z VI spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033, odbyło się 11 sierpnia 2014 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

PROGRAM

VI spotkania informacyjnego w ramach opracowania planu ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

  1. Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  2. Udzielenie odpowiedzi na pytania i uwagi zgłoszone do projektu „strefy ekotonowej”

Godz.9.00-9.15

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.15-11.30

  • Przedstawienie formalnych aspektów zatwierdzania planu ochrony – Tomasz Figarski
  • Przedstawienie projektu rozporządzenia – Tomasz Figarski
  • Dyskusja

Godz. 11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

Godz. 12.00-15.00

  • Przedstawienie uwag zgłoszonych do projektu „strefy ekotonowej” – Małgorzata Strzyż
  • Dyskusja

Godz. 15.00

Zakończenie spotkania

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00. Wzięło w nim udział 40 osób.

Spotkanie otworzył Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Piotr Szafraniec witając uczestników spotkania. Następnie Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie – pan Jacek Klusek krótko zaprezentował program spotkania i przekazał głos reprezentantowi BULiGL – panu Tomaszowi Figarskiemu, który omówił aktualne uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”, oraz zasady prowadzenia konsultacji społecznych Planu i procedury jego zatwierdzania.

Kolejna prezentacja, również przedstawiona przez pana Tomasza Figarskiego, dotyczyła zagadnień związanych z treścią projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po przerwie na kawę i poczęstunek pani Małgorzata Strzyż zaprezentowała kwestie związane z ujętą w projekcie planu ochroną krajobrazu oraz zagospodarowaniem przestrzennym otuliny, w tym wyznaczeniem wokół granic Parku tzw. „strefy ekotonowej”.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 15.

Do pobrania

Protokół ze spotkania w dniu 11 sierpnia 2014

Prezentacje ze spotkania:

 

  1. Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony ŚPN (Tomasz Figarski)
  2. Projekt rozporządzenia w sprawie planu ochrony ŚPN (Tomasz Figarski)
  3. Strefa ekotonowa (Małgorzata Strzyż)