Konkurs plastyczny dla klas I-III

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursie edukacyjnych organizowanych w ramach Programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego.Warunkiem udziału w konkursie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych jest obecność szkoły w projekcie edukacyjnym „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”. Bezwzględnym warunkiem udziału w konkursach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestników projektu. Formularze dostępne poniżej do pobrania. Informujemy również, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny, sportowy i turystyczny. Prosimy aby prace zostały wykonane samodzielnie przez uczniów w ramach zajęć lekcyjnych lub kółek plastycznych. Gotowe prace, odpowiednio opisane należy dostarczyć do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dokładniejsze informacje dostępne na bieżąco w zakładce aktualności poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-III ze szkół biorących udział w programie edukacyjnym w 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy

 


 2016-09-01

Świętokrzyski Park Narodowy dziękuje za zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym: „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” Jednym z benefitów udziału w projekcie jest możliwość wzięcia udziału uczniów z Państwa szkoły w naszych corocznych konkursach edukacyjnych.

Uczniów klas I, II oraz III zapraszamy do konkursu plastycznego. Prosimy aby prace zostały wykonane samodzielnie przez uczniów, w ramach zajęć lekcyjnych lub kółek plastycznych. Gotowe i odpowiednio opisane prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi, należy dostarczyć do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 24.10.2016 r.

Bezwzględnym warunkiem udziału w konkursach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestników konkursu. Formularze dostępne na stronie ŚPN.

Informujemy również, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: radioodtwarzacze cd, lunety obserwacyjne, odtwarzacze mp4, piłki. Dodatkowo zostaną nagrodzone szkoły (stół do gry w tenisa). W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Adamczykiem pod numerem  41 311 51 06 wew. 60

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego był możliwy dzięki wsparciu finansowym WFOŚiGW w Kielcach w ramach umowy numer 145/16.