Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” – cykl wycieczek edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin graniczących z ŚPN zakłada przeprowadzenie 15 wycieczek przybliżających wartości przyrodnicze i kulturowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz gminy Bodzentyn uczniom szkół lokalnych. W ramach kilkugodzinnych wycieczek uczniowie odwiedzą Świętokrzyski Park Narodowy, muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie, Zagrodę Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz MGCKiT w Bodzentynie. Dla uczestników wycieczek zaplanowano konkurs na „Przyrodnicze fotostory”.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje w formie aktualności oraz plików do pobrania.

Regulamin konkursu „Przyrodnicze fotostory” 2016

Program wycieczek

Formularz zgłoszeniowy


2016-10-21

W konkursie na „Przyrodnicze Fotostory” w ramach projektu „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”, organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy, wzięło udział 15 z 22 szkół, zaproszonych do udziału w projekcie: (SP Bodzentyn, Jeleniów, Wzdół Rządowy, Porąbki, Huta Stara, Stara Słupia, Pokrzywianka, Święta Katarzyna, Wola Szczygiełkowa, Nowa Słupia, Bieliny, Huta Nowa, Łomno, Mirocice, Rudki).  Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wybrała 2 najlepsze, które zostały ocenione najwyżej.

Nagroda za najlepsze prace: Wycieczka do Kielc dla 2 najlepszych szkół
w dniu 25.10.2016 – wtorek (w programie zwiedzanie Geoparku, Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kielce, siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i pieszy spacer po Rezerwacie Sufraganiec)

Na wycieczkę ufundowaną przez WFOŚiGW do Kielc zapraszamy Szkołę Podstawową z Jeleniowa i Szkołę Podstawową z Rudek.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z organizacją wycieczki prosimy o telefoniczny kontakt z p. Pauliną Kozłowską (041) 311 51 06 wew. 52


2016-10-03

Przypominamy o konkursie „Przyrodnicze FOTOSTORY”!

Nagroda: Darmowa wycieczka do Kielc dla zwycięskiej szkoły w dniu 25.10.2016 – wtorek
(w programie zwiedzanie Geoparku, Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kielce, siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i pieszy spacer po Rezerwacie Sufraganiec)

WARTO – zachęcamy do udziału!

Wymogi udziału w konkursie:

  • obecność na 1-dniowej wycieczce organizowanej przez ŚPN,
  • dostarczenie prawidłowo wykonanej pracy konkursowej,
  • dostarczenie wraz z pracą konkursową FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Wszystkie ważne informacje dotyczące tworzenia prac konkursowych zostały szczegółowo opisane
w REGULAMINIE KONKURSU na stronie internetowej Parku.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH: DO 14 PAŹDZIERNIKA br. (pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego pod adresem: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn)


2016-09-13

Poniżej przedstawiamy ostateczny terminarz wycieczek.

Zapraszamy do udziału w konkursie na „Przyrodnicze fotostory 2016”. Wycieczka dla laureatów konkursu odbędzie się w dniu 25.10.2016 r.

WAŻNE !!!

  • Prosimy zabrać APARATY FOTOGRAFICZNE!
  • Wszystkich uczestników wycieczek obowiązuje strój terenowy: wygodne buty, ciepła odzież wierzchnia dostosowana do warunków pogodowych!
  • Nie zapewniamy posiłków, prosimy o zabranie suchego prowiantu, bądź zapewnienie uczestnikom gorącego posiłku!
Data Dzień tygodnia Szkoła
13.09.2016 wtorek SP Bodzentyn
14.09.2016 środa SP Wzdół Rządowy
15.09.2016 czwartek SP Łomno
16.09.2016 piątek SP Śniadka

SP Wola Szczygiełkowa

20.09.2016 wtorek SP Rudki
21.09.2016 środa SP Jeziorko
SP Mirocice
22.09.2016 czwartek SP Nowa Słupia
23.09.2016 piątek SP Święta Katarzyna
27.09.2016 wtorek SP Huta Nowa
28.09.2016 środa SP Jeleniów
SP Pokrzywianka
SP Stara Słupia
29.09.2016 czwartek SP Porąbki
SP Huta Stara
30.09.2016 piątek SP Leśna
SP Psary
04.10.2016 wtorek SP Belno
SP Makoszyn
05.10.2016 środa  SP Bieliny
06.10.2016 czwartek  SP Łączna
   
25.10.2016 wtorek Wycieczka dla laureatów konkursu na „Przyrodnicze fotostory 2016”

2016-09-01

Świętokrzyski Park Narodowy dziękuje za zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie. Wszystkich koordynatorów projektu z ramienia szkoły prosimy o jak najszybszy kontakt z Panem Arkadiuszem Adamczykiem w celu ustalenia daty wycieczki oraz liczby uczniów, gdyż dysponujemy dość sztywnymi terminami (nr tel. 41 311 51 06 wew. 60 lub kom. 690 810 011). Jeżeli szkoła nie wyznaczyła jeszcze koordynatora lub nie przesłała jego danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail.) prosimy o jak najszybsze uzupełnienie w/w informacji ponieważ w znacznej mierze przyśpieszy i usprawni to kontakt z Państwa placówką.

Uczestników projektu, pod opieką nauczyciela zapraszamy do udziału w konkursie na „Przyrodnicze fotostory”. (Pamiętajmy o zabraniu aparatu fotograficznego na wycieczkę.) Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Kielc dla uczestników projektu wraz ze zwiedzaniem obiektów edukacyjnych. Bezwzględnym warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestników projektu. Formularze dostępne na stronie ŚPN.

Projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” jest realizowany przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Kielcach w ramach umowy numer 144/16.