Sprzątanie szlaków oraz odnowa (malowanie) urządzeń turystycznych

Termin zadania: 1 września 2014 r. – 12 września 2014 r. Zadanie przyczyni się do polepszenia stanu ekosystemów Parku. Polegać będzie na sprzątaniu szlaków położonych ŚPN.  W ramach tego zadania wolontariusze będą również odnawiać urządzenia turystyczne wymagające konserwacji. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Edukacja zwiedzających ŚPN – krótkie prelekcje w wyznaczonych punktach na terenie Parku

Termin zadania: 2 czerwca 2014 r. – 13 czerwca 2014r. Prowadzenie edukacji przez wolontariuszy na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ma zwiększyć świadomość przyrodniczą odwiedzających go osób. Prelekcje trwające około 10 min będą miały za zadanie zapoznać zwiedzających z celami, funkcjonowaniem Parku oraz z największymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi SPN. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany