Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej RodzinyInformujemy, że od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłat za wstęp do Świętokrzyskiego Park Narodowego oraz na galerię widokową na gołoborze. . Zmianę wprowadziła Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie na początku roku 2015.

Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z biletu specjalnego  za wstęp do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Więcej na temat Karty Dużej Rodziny, w tym aktualny wykaz uprawnień, można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl