Dotacje NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer umowy Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania /w tys. zł/ Etap realizacji umowy
91 / 91 / W – 15 / OP – PO / D Opracowanie operatu urządzeniowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym. 400.000.000

Zak.

645/94/W-50/OP-WK – -/D Zabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.

50.000.000

Zak.

646/94/W-50/OP-UR – – /D Modernizacja kotłowni dla obiektów ŚPN zlokalizowanych na Św. Krzyżu.

898.000.000

Zak.

691/95/W-50/OP-WK- -/D Modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w ŚPN. 107,762 Zak.
692/95/W – 50/OP – BA – -/D Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw włamaniowego w budynku Muzeum Przyrodniczo – Leśnego na Św. Krzyżu. 250,648 Zak.
798/95/W – 50/OP – WK – – /D Prace w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

26,522

Zak.

264/96/W-50/OP – WK – – /D Wykonanie prac pielęgnacyjno – hodowlanych w ekosystemach leśnych ŚPN. 97,165

Zak.

158/97/W – 50/OP-WK – – /D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 140,120 Zak.
214/97/W – 50/OP – IN- -/D Opracowanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 688,000 Zak.
94/98/W-50/OP-WK – – /D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 100,000 Zak.
110/98/W-5-/OP-WK- -/D Ochrona ekosystemów w ŚPN przez pożarami i szkodnictwem. 121,000 Zak.
252/98/W-50/OP-BA- -/D Budowa Ośrodka Edukacyjnego, Pracowni Naukowo – Badawczej i Centrum Zarządzania ŚPN. 2 142,130 Zak.
283/98/W-50/EE-WD- – /D

Wydanie 2 przewodników po ścieżkach przyrodniczych:

  1. „Huta Szklana – Święty Krzyż”,
  2. „Góra Chełmowa”,

i folderu pt. „Świętokrzyski Park Narodowy – walory przyrodnicze”.

19,200

Zak.

317/98/W – 50/OP-WK- – /D Usuwanie skutków powodzi w ŚPN. 30,000 Zak.
139/99/Wn – 50/OP-WK – -/D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

11,720

Zak.
199/99/Wn – 50/OP-WK- -/D Likwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego. 133,340 Zak.
247/99/Wn – 50/OP-WK – -/D Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 345,760 Zak.
384/99/Wn-50/EE-BS/D Rozbudowa bazy edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 359,000 Zak.
109/2000/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

140,000

Zak.
621/2000/Wn–50/OP-3A–/D Wyposażenie Ośrodka Edukacji P-NB i Centrum Zarządzania. 300,000 Zak.
33/2001/Wn-50/OP-WK–/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

122,000

Zak.
333/2002/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 78,900 Zak.
380/2002/Wn-50/OP-WK/D Modernizacja sieci radiokomunikacyjnej – ruchomej i lądowej ŚPN.

79,500

Zak.
553/2002-50OP-BA-/D Remont budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu. 210,000 Zak.
295/2003/Wn-50/OP-WK-BA/D Modernizacja budynku Muzeum ŚPN etap II. 583,000 Zak.
110/2003/Wn-50/OP/WK/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 43,600 Zak.
306/2004/Wn 50/OP-Wk/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. 25,700 Zak.
442/2005/Wn 50/OP-Wk/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. 61,178 Zak.
143/2006/Wn 50/OP-Wk/D Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu 363,198 Zak.
322/2006/Wn-50/EE-BS/D Zakup pomocy dydaktycznej do ćwiczeń edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy” 177,100 Zak.
250/2007/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach ŚPN 35,000 Zak.
426/2007/Wn-50/OP-PO-LZ/D Zakup samochodu terenowo – osobowego 59,000 Zak.
353/2008/Wn-13/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego 40,000 Zak.
44/2009/Wn50/EE-BS/D Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu  – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I. 1 863, 610 Zak.
673/2009/Wn50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2009 roku. 45,853 Zak.
374/2010/Wn-13/OP-PO-PN/D Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 396,888 Zak.
233/2010/Wn-13/OP-Wk/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I – zdjęcie i utylizacja azbestu 35 Zak.
232/2010/Wn-13/OP-Wk-KU/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I 641,92 Zak.
310/2011/Wn-13/OP-WK-KU/D 309/2011/Wn-13/OP-WK-PN/D  Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II – zdjęcie i utylizacja azbestu Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II 929,06 Zak.
185/2011/Wn-50/OP-WK/D Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011 – 2012 247,65 Zak.
268/2011/Wn-50/OP-MN/D Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” 1 858   Zak.
1007/2013/Wn-13/OP-Wk-PN/D
1006/2013/Wn-13/OP-Wk-KU/D
Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap III 1 971  Zak.
557/2013/Wn-13/OP-WK/D Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze
313  Zak.
573/Wn13/OP-wk/D Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 4278/1 i 4278/2 o łącznej powierzchni 3,0390 ha zlokalizowanych w granicach Parku 68,92 Zak.