Dotacje WFOŚiGW

Numer umowy Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania Całkowita wartość zadania Etap realizacji umowy
 z dnia 29.06.2011 Druk wydawnictw o charakterze edukacyjnym 45 000 zł netto   zakończone
49/13 z dnia 14.06.2013 Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 7 075,32 zł netto 7 861,47 zł netto zakończone
51/13 z dnia 14.06.2013 Wystawa fotograficzna „Przyroda wokół nas” 17 305,61 zł netto 19 228,51 zł netto zakończone
50/13 z dnia 14.06.2013 Zakup sprzętu edukacyjnego do sal dydaktycznych 26 784,88 zł netto 30 399,58 zł netto zakończone
14/14 z dnia 5.03.2014 Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 13 500 zł brutto 15 000 zł brutto zakończone
17/14 z dnia 20.03.2014 Zakup brakujących numerów czasopism ekologicznych oraz rozbudowa księgozbioru poprzez zakup książek z dziedziny ekologii w Świętokrzyskim Parku Narodowym 5 400 zł brutto 6 000 zł brutto zakończone
18/14 z dnia 20.03.2014 Prenumerata czasopism ekologicznych do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2014 1 800 zł brutto 2 000 zł brutto zakończone
19/14 z dnia 20.03.2014 Druk wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego 31 500 zł brutto 35 000 zł brutto zakończone
42/14 z dnia 14.04.2014 Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie trzech ścieżek edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy 13 150 zł brutto 26 300 zł brutto zakończone
43/14 z dnia 14.04.2014 Zakup plotera tnącego do druku tablic edukacyjnych oraz informacyjnych i ostrzegawczych na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz na obszarach narażonych na antropopresję Świętokrzyskiego Parku Narodowego 20 960,57 zł brutto 23 289,52 zł brutto zakończone
44/14 z dnia 8.05.2014 Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji 112 914 zł brutto 125 460 zł brutto zakończone
22/15 z dnia
30.03.2015 r
Prenumerata czasopism o charakterze ekologicznym i edukacyjnym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2015 1.260,00 zł brutto 1.400,00 zł brutto zakończone
23/15 z dnia
30.03.2015 r
Warsztaty edukacyjne – Myślenie projektowe jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody 20.700,00 zł brutto 23.000.00 zł brutto zakończone
24/15 z dnia
30.03.2015 r
Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 16.200,00 zł brutto 18.000,00 zł brutto zakończone
25/15 z dnia
30.03.2015 r
Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek z dziedziny ekologii oraz edukacyjnych programów multimedialnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym 2.250,00 zł brutto 2.500,00 zł brutto zakończone
48/15 z dnia
18.05.2015 r
Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako element edukacji ekologicznej 5.850,00 zł brutto 6.500,00 zł brutto zakończone
119/16
z dnia
19.05.2016 r.
Rozbudowa zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek o charakterze ekologicznym  i edukacyjno-przyrodniczym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2016 2.000,00 zł brutto 2.500,00 zł brutto zakończone
120/16 z dnia
19.05.2016 r.
Prenumerata czasopism o charakterze ekologicznym i edukacyjnym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2016 1.200,00 zł brutto 1.500,00 zł brutto zakończone
144/16 dnia
06.06.2016 r.
Projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” – cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z gmin graniczących z ŚPN 5.940,68 zł brutto 7.425,85 zł brutto zakończone
145/16 dnia
06.06.2016 r.
Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego 11.815,46 zł brutto 14.769,33 zł brutto zakończone
223/17 dnia
19.05.2017 r.
Ochrona czynna stanowiska murawy kserotermicznej na Skarpie Zapusty w Świętokrzyski Parku Narodowym 4.800 zł
brutto
6.000 zł
brutto
zakończone