Oferta edukacyjna

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

Oferta edukacyjna

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzone przez pracowników Parku. Tematyka zajęć realizowana jest na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych ŚPN. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody. Opracowane scenariusze i materiały edukacyjne pozwalają na prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp.

Grupy w wieku przedszkolnym i szkolnym

Dla grup w wieku przedszkolnym i szkolnym proponujemy pogadanki i zajęcia terenowe polegające na rozpoznawaniu gatunków drzew, rozpoznawaniu roślin przy użyciu klucza oraz zajęcia omawiające różnorodność środowisk (rzeka, łąka, las).

Grupy gimnazjalne, licealne i dorośli

Grupy gimnazjalne, licealne oraz pozostałe zapraszamy na zajęcia omawiające bogactwo przyrodnicze związane z naturalnymi ekosystemami leśnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zajęcia omawiają zasady ochrony przyrody na terenie parku narodowego. Prezentowana jest historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sposoby ochrony przyrody i różnice między nimi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami poruszania się i zachowania w Parku. Zajęcia dla młodzieży i grup dorosłych omawiają również tematykę związaną z otuliną Parku i jej znaczeniem dla stanu środowiska w ŚPN. Szczególny nacisk położony jest na znaczeniu korytarzy ekologicznych i zadrzewień śródpolnych jak również na poprawę czystości środowiska w obrębie otuliny.

Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.

Opłaty za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej.

Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dla szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym programem edukacyjnym wynosi odpowiednio:

 

Tytuł zajęć Orientacyjny czas przejścia Opłata (brutto) Co obejmuje cena Dodatkowe warianty
Zajęcia edukacyjne/usługa przewodnicka na szczycie Łysej Góry 2 h 25 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 30 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN. Możliwość zejścia do Trzcianki, Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej  Trzcianka – Łysa Góra – „Szlakiem mamucich jodeł” lub w kierunku odwrotnym 2,5 – 3 h 30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN,  na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN. Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysa Góra – „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków” lub w kierunku odwrotnym 2,5 – 3 h 30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką,  wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN. Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Łysa Góra – „Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek” lub w kierunku odwrotnym 2,5 – 3 h 30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką,  wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN. Możliwość zejścia do Huty Szklanej lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce Święta Katarzyna –  Łysica „Jeden ze szczytów korony Gór Polski” lub w kierunku odwrotnym 2h 25 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 30 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek   Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zejścia do Kakonina 5 zł/os. czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia/usługa przewodnicka na ścieżce Nowa Słupia – Święta Katarzyna „Szlakiem kolejki wąskotorowej” lub w kierunku odwrotnym 5h 40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek   Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na przyrodniczo – historycznej ścieżce im. płk Mariana Sołtysiaka ps. „Barabasz” lub w kierunku odwrotnym 2,5-3h 30 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 35 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na Pętli  Łysa Góra (ścieżka  Nowa Słupia – Łysa Góra, ścieżka Łysa Góra – Huta Szklana, ścieżka Na przełęcz Hucką, ścieżka „Śladem kolejki wąskotorowej” na odcinku Rampa – Nowa Słupia) lub w kierunku odwrotnym 4-4,5h 40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek   Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN, na galerię widokową oraz na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN. Usługa dostępna w okresie od 01 kwietnia do 31 października.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na Pętli  Łysica (ścieżka Święta Katarzyna – Łysica (skała Agata), odcinek szlaku czerwonego  skała Agata – Kapliczka św. Mikołaja, ścieżka Na przełęcz św. Mikołaja, ścieżka „Śladem kolejki wąskotorowej” na odcinku Trójkąt  – Święta Katarzyna) lub w kierunku odwrotnym 3-3,5h 40 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 45 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek   Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Usługa dostępna w okresie od 01 kwietnia do 31 października.  
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku niebieskim Święta Katarzyna – Bodzentyn lub w kierunku odwrotnym 2,5 – 3 h 20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku zielonym na Bukowej Górze 2h 20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa  wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka na szlaku czarnym na Chełmowej Górze 2h 20 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 25 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka w budynku Dyrekcji ŚPN – prezentacja, projekcja filmu, zajęcia z makietą 1h 10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 15 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wynajem sali edukacyjnej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych Możliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka w ogrodzie edukacyjnym „Podzamcze Bodzentyńskie” 1 h 10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 15 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek   Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką Możliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)
Zajęcia/usługa przewodnicka nie ujęte cennikiem – specjalistyczne, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, o nietypowej porze, w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) 1 h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego 20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek (Opłata za każdą rozpoczętą godzinę) Cena obejmuje zajęcia/usługę przewodnicką, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, wynajem pomieszczeń edukacyjnych w dni wolne od pracy Możliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość rozpalenia ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata dodatkowa  wg cennika za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie”)

Zasady pobierania opłat  za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej

    1. Rezerwacja na zajęcia edukacyjne/usługę przewodnicką na terenie Parku dokonywana jest na podstawie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/nowa-oferta-edukacyjna/zgloszenie-na-zajecia-edukacyjne/
    1. Opłata za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dokonywane jest na podstawie faktury przelewowej wystawianej i przekazywanej danej grupie po wykonaniu usługi; opłata pobierane jest przez okres całego roku.
    2. Ceny podane w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.
    3. Zajęcia przewidziane są dla grup do 35 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 20 osób będą wyceniane indywidualnie). Grupy większe niż 35 osób będą dzielone tak, aby jeden pracownik ŚPN miał pod opieką nie więcej niż 35 osób.
    4. Nauczyciele – opiekunowie grupy (1 osoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu usługi wg stawki ulgowej.

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne