Oferta edukacyjna

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

Oferta edukacyjna

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzone przez pracowników Parku. Tematyka zajęć realizowana jest na szlakach turystycznych oraz ścieżkach edukacyjnych ŚPN. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody. Opracowane scenariusze i materiały edukacyjne pozwalają na prowadzenie zajęć o szerokiej tematyce dotyczącej środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, itp.

zajecia_edukacyje1

Grupy w wieku przedszkolnym i szkolnym

Dla grup w wieku przedszkolnym i szkolnym proponujemy pogadanki i zajęcia terenowe polegające na rozpoznawaniu gatunków drzew, rozpoznawaniu roślin przy użyciu klucza oraz zajęcia omawiające różnorodność środowisk (rzeka, łąka, las).

Grupy gimnazjalne, licealne i dorośli

Grupy gimnazjalne, licealne oraz pozostałe zapraszamy na zajęcia omawiające bogactwo przyrodnicze związane z naturalnymi ekosystemami leśnymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zajęcia omawiają zasady ochrony przyrody na terenie parku narodowego. Prezentowana jest historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sposoby ochrony przyrody i różnice między nimi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami poruszania się i zachowania w Parku. Zajęcia dla młodzieży i grup dorosłych omawiają również tematykę związaną z otuliną Parku i jej znaczeniem dla stanu środowiska w ŚPN. Szczególny nacisk położony jest na znaczeniu korytarzy ekologicznych i zadrzewień śródpolnych jak również na poprawę czystości środowiska w obrębie otuliny.

Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć.

Opłaty  za zajęcia edukacyjne

Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym programem edukacyjnym wynosi odpowiednio:

Tytuł zajęć czas Opłata (brutto) Co obejmuje cena Dodatkowe warianty
Zajęcia edukacyjne na szczycie Łysej Góry 2 h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia, wstęp na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPN Możliwość zejścia do Trzcianki, Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia na ścieżce edukacyjnej Trzcianka – Łysa Góra – „Szlakiem mamucich jodeł” lub w kierunku odwrotnym 2h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek
 

Cena obejmuje zajęcia, wstęp do ŚPN,

na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPN

Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Huty Szklanej szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysa Góra – „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków” lub w kierunku odwrotnym 2h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek
 

Cena obejmuje zajęcia, wstęp do ŚPN,

na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPN

Możliwość zejścia do Nowej Słupi lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia na ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Łysa Góra – „Śladem czarownic, pogańskich kultów, i powstańczych kryjówek” lub w kierunku odwrotnym 2 h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

20 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia, wstęp do ŚPN,

na galerię widokową oraz do Muzeum ŚPN

Możliwość zejścia do Huty Szklanej lub Trzcianki szlakiem lub ścieżką edukacyjną 5 zł/os czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia na ścieżce Święta Katarzyna – Łysica „Jeden ze szczytów korony Gór Polski” lub w kierunku odwrotnym 2h 15 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

18 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia, wstęp do ŚPN Możliwość zejścia do Kakonina lub Świętej Katarzyny szlakiem 5 zł/os czas trwania ok. 1 h.
Zajęcia na szlaku niebieskim Święta Katarzyna – Bodzentyn lub w kierunku odwrotnym 2h 12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia, wstęp do ŚPN Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia na szlaku zielonym na Bukowej Górze 2h 12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia na szlaku czarnym na Chełmowej Górze 2h 12 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

16 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia Możliwość zajęć w Dyrekcji ŚPN oraz ogniska w pobliżu Dyrekcji (opłata wg cennika)
Zajęcia w budynku Dyrekcji SPN – prezentacja, projekcja filmu, zajęcia z makietą 1h 5 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

8 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia, wynajem sali edukacyjnej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych Możliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata wg cennika)
Zajęcia w ogrodzie dendrologicznym SPN 1 h 5 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

8 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek bez zniżek

Cena obejmuje zajęcia Możliwość połączenia zajęć z innymi zajęciami w terenie. Możliwość ogniska w pobliżu Dyrekcji ŚPN (opłata wg cennika)
Zajęcia nie ujęte cennikiem – specjalistyczne,

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, o nietypowej porze, w dni wolne od pracy (sobota, niedziela)

1 h 10 zł /od osoby upoważnionej do zakupu biletu ulgowego

13 zł/ od osoby dorosłej bez zniżek (Opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

Cena obejmuje zajęcia, wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, wynajem pomieszczeń edukacyjnych w dni wolne od pracy  
Ognisko w pobliżu Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie 2h 120 zł brutto – ryczałt Cena obejmuje opłatę za przygotowanie miejsca ogniskowego, kijki na ognisko, 0,3 mp. drewna pociętego i połupanego Możliwość połączenia ogniska z innymi zajęciami w terenie i budynku Dyrekcji ŚPN.

Ceny podane w tabeli są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów zajęć.

Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć. Powyższy cennik ustalony jest dla grup do około 30 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 20 osób będą wyceniane indywidualnie). Grupy większe niż 30 osób będą dzielone tak aby jeden pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż około 30 osób. Nauczyciele – opiekunowie grupy (1osoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu usługi wg stawki ulgowej.

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne