Plan Ochrony

Aktualności

Założenia do projektu

Konsultacje społeczne

Opis obszaru Natura 2000 – „Łysogóry”

Aktualne przedmioty ochrony

Podstawy prawne

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.