Konkurs – Świętokrzyska przyroda

Laureat roku 2016
Laureat roku 2015
Laureat roku 2014
Laureat roku 2013
Laureat roku 2012
Laureat roku 2011
Laureat roku 2010
Laureat roku 2009


PYTANIE KONKURSOWE

Konkurs – listopad 2018

Gdzie w Parku i przy szlaku jakiego koloru stoi kapliczka widoczna na zdjęciu?

Czekamy na odpowiedzi do 20 listopada 2018 r. za pomocą  https://www.swietokrzyskipn.org.pl/konkurs/konkurs-swietokrzyska-przyroda-formularz/. Zapraszamy!

Konkurs – październik 2018

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P . Szczepaniak

Na zdjęciu zagadce w miesiącu październiku zamieściliśmy jera (ziębę jer ) (Fringilla montifringilla). Jer należy do rodziny łuszczaków. Zamieszkują północną część Wysp Brytyjskich, Półwysep Skandynawski, Estonię i Kamczatkę.  Jer to ptak, który występuje powszechnie w lasach o charakterze tajgi. Z założenia jest wędrowny, choć zdarzają się osobniki które nie wędrują, pozostają na miejscu na zimę, Większość jerów jednak decyduje się na przeloty. Przed zimą przemieszczają się w południowe rejony Europy, docierając do Francji, Włoch i innych miejsc. W Polsce pojawiają się w okresie przelotów: od marca do maja i od września do listopada, choć niektóre osobniki u nas zimują. Jery zamieszkują otwarte lasy iglaste i mieszane, grądy, górskie brzeziny, zadrzewienia. W czasie przelotów chętnie przebywają w lasach bukowych w pobliżu pól uprawnych. Zięba jer w okresie lęgowym żywi się owadami i bezkręgowcami; natomiast w pozostałym okresie nasionami roślin (np. proso, słonecznik, rzepak, kukurydza), jagodami (jarzębina).

Czytaj całość

Konkurs – wrzesień 2018

Jak nazywa się gad  znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - wrzesień 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu wrześniu zamieściliśmy zaskrońca (Natrix natrix).  Jest to jeden z czterech gatunków węży występujących w Polsce. Zaskroniec należy do rodziny połozowatych i jest niejadowity. Wąż ten lubią środowisko wilgotne i jest doskonałym pływakiem. Spotkać go możemy  w pobliżu zbiorników wodnych, bagien i potoków, ale także koło siedzib ludzkich. Żywi się kijankami żab, żabami, rybami i niewielkimi gryzoniami. Zaskrońce  nie duszą ofiary ani nie uśmiercają jej w inny sposób – połykają żywcem. Wąż ten  – o ile nie jest akurat w trakcie posiłku – jest wężem płochliwym i na ogół nie szuka kontaktu. Zagrożony potrafi syczeć, jednak nie przybiera kształtu litery „S” charakterystycznego dla gotowej do ataku żmii. Wzięty do ręki potrafi wydalić substancję odstraszającą o nieprzyjemnym zapachu. Zaskrońce, podobnie jak pozostałe węże, są objęte ścisłą ochroną. Czytaj całość

Konkurs – sierpień 2018

Jak nazywa się roślina  zielna, która niedawno przekwitła, przedstawiona  na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lipcu  zamieściliśmy lilię złotogłów (Lilium martagon) już po przekwitnięciu czyli z owocami. Lilia złotogłów wykształca prosty, sztywny pęd, nagi lub owłosiony, w górnej części czasem purpurowo nakrapiany, wyrastający z podziemnej cebuli, osiągający wysokość od 40 do 150 cm. Kwiaty pojawiają się od czerwca do lipca na wierzchołku łodygi w postaci luźnego grona. Listki okwiatu są gładkie i śliskie, co utrudnia siadanie owadom. Dlatego kwiaty lilii złotogłów zapylane są głównie przez długotrąbkowe motyle z rodziny zawisaków. Owocem jest duża trójkątno- kulista torebka z płaskimi, ciemnożółtymi, szeroko oskrzydlonymi nasionami. Nasiona rozsiewane są przez wiatr. Jest to roślina wieloletnia. Spotykana w rzadkich, widnych lasach, zaroślach, zrębach, rzadziej wśród ziołorośli. Jest to roślina prawnie chroniona.

Czytaj całość

Konkurs – lipiec 2018

Jak nazywa się roślina  znajdującą się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - lipiec 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lipcu  zamieściliśmy bez koralowy (Sambucus racemosa). Ten niewielki krzew rośnie w lasach i zaroślach. Szczególnie często występuje w niższych położeniach górskich. Lubi gleby bogate w azot (roślina azotolubna). Można go też spotkań niedaleko osad ludzkich. Kwitnie od kwietnia do maja. Kwiaty wydzielają przyjemną woń, są samopylne, lub zapylane przez owady. Cała roślina jest trująca,  łącznie z owocami.  Zjadane są jednak przez niektóre ptaki. Po ugotowaniu lub usmażeniu owoce tracą właściwości trujące. Gatunek o ogromnym zasięgu obejmującym Eurazję i Amerykę Północną, rozpadający się na szereg osobnych podgatunków, podnoszonych niekiedy do rangi osobnych gatunków. W USA i Kanadzie jest zapylany także przez kolibry.

Czytaj całość

Konkurs – czerwiec 2018

Jak nazywa się roślina  znajdującą się w centralnej części zdjęcia? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - czerwiec 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu czerwcu zamieściliśmy czworolista pospolitego (Paris quadrifolia). Czworolist pospolity jest bylina z całorocznym kłączem podziemnym, żyjącym nawet ponad 200 lat. Występuje w żyznych i wilgotnych lasach na terenie niemal całej Europy oraz w syberyjskiej części Azji. Jest gatunkiem rozpowszechnionym na terenie niemal całej Polski. Dawniej był wykorzystywany jako roślina lecznicza, współcześnie tylko w homeopatii, a poza tym sadzony bywa jako roślina ozdobna. Cała roślina jest trująca. Czworolist pospolity jest gatunkiem wskaźnikowym dla naturalnych i półnaturalnych lasów. Na rozległych obszarach Europy jest rośliną wyraźnie ustępującą. Wycięcie drzewostanu na stanowisku cieniolubnego czworolistu powoduje zanik populacji w ciągu kilku lat. Czytaj całość