Konkurs – Świętokrzyska przyroda

Laureat roku 2016
Laureat roku 2015
Laureat roku 2014
Laureat roku 2013
Laureat roku 2012
Laureat roku 2011
Laureat roku 2010
Laureat roku 2009


PYTANIE KONKURSOWE

Konkurs – czerwiec 2019

Co to za ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - czerwiec 2019 - fot. P. Szczepaniak

Czekamy na odpowiedzi do 21 czerwca 2019 r. za pomocą  www.swietokrzyskipn.org.pl/konkurs/konkurs-swietokrzyska-przyroda-formularz/. Zapraszamy!

 

 

 

Konkurs – maj 2019

Czyj to kwiat? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu maju zamieściliśmy klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.). Występuje naturalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz Kaukazie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju. Jest drzewem zrzucającym liście na zimę. Często sadzony w parkach i ogrodach ze względu na ciekawy pokrój oraz  tolerancję na ubogie podłoże i zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj całość

Konkurs – kwiecień 2019

Czyj to kwiat? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - kwiecień 2019 - fot. M. Ossowska

Na zdjęciu zagadce w miesiącu kwietniu zamiesiliśmy leszczynę (Corylus avellana). Na zdjęciu przedstawiono kwiat żeński leszczyny. Jest to pokaźnych rozmiarów krzew, osiągający do 5 m wysokości, charakteryzujący się gładką, popielatą korą oraz dość dużymi, szeroko-owalnymi liśćmi.

Leszczyna kwitnie od lutego do kwietnia – wytwarza kwiaty jednopienne, męskie tworzą charakterystyczne kotki zgrupowane po 2-4, kwiaty żeńskie rozwijają się na krótkopędach w pąkach i w czasie kwitnienia widoczne są jedynie ich czerwone znamiona. Owocem jest bezbielmowy orzech dojrzewający jesienią.

Gatunek ten w warunkach naturalnych spotykany jest w lasach liściastych, na miedzach i polach, skarpach, w dolinach rzek w Europie i Azji. Jest też uprawiany w ogrodach jako krzew owocowy (dla orzechów laskowych). Krzew ten preferuje żyzne i przepuszczalne podłoże. Toleruje cień. Występuje na terenie całego kraju.

Czytaj całość

Konkurs – marzec 2019

Jak nazywają się ptaki znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu marcu zamiesiliśmy czajkę (Vanellus vanellus). Jest to ptak  wielkości gołębia o zielono połyskującym wierzchu ciała i białym spodzie z pomarańczowym podogoniem. Głowa przyozdobiona jest długim czubem. Jeden z symboli nadchodzącej wiosny, gdyż przylatuje do kraju jako jeden z pierwszych gatunków ptaków. Również jako pierwszy zaczyna od nas odlatywać, gdyż już w czerwcu ptaki podejmują wędrówkę.  Tokuje nad miejscem lęgowym wykonując skomplikowane ewolucje w powietrzu. Zamieszkuje mokradła, podmokłe łąki, obrzeża zbiorników, pola uprawne. Gniazdo słabo wymoszczone trawami buduje w zagłębieniu w  ziemi na otwartym terenie. Żywi się głównie bezkręgowcami.

Czytaj całość

Konkurs – luty 2019

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lutym zamieściliśmy strzyżyka (Troglodytes troglodytes). To jeden z naszych najmniejszych ptaków, większy tylko od zniczyka i mysikrólika. Jest to liczny ptak lęgowy, spotykany na terenie całego naszego kraju. Zamieszkuje lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, czasem parki i ogrody. Strzyżyk prowadzi skryty tryb życia. Jest gatunkiem częściowo wędrownym i migrują tylko osobniki zamieszkujące północne obszary występowania. Odżywia się owadami i pajęczakami. W ciągu roku ptak ten wyprowadza dwa lęgi. Gniazdo buduje w kształcie kuli z bocznym wejściem. Budulec stanowi trawa, mech, liście, a wyściółkę  pióra i włosie. W Polsce ptak ten jest objęty ścisłą ochroną

Czytaj całość

Konkurs – styczeń 2019

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu styczniu zamieściliśmy dzięciołka (dziecioł mały) (Dryobates minor, synonim Dendrocopos minor). Jest to najmniejszym ze wszystkich zamieszkujących Polskę gatunkiem dzięcioła. Wielkością zbliżony jest do sikorki.  Dzięciołek jest tak drobnym ptakiem, że w odróżnieniu od innych, większych dzięciołów nie penetruje on pnia drzew a gałęzie, nawet te bardzo cienkie. Dzięciołka możemy spotkać niemal w całej Polsce za wyjątkiem gór. Lubi lasy liściaste i doliny rzek. Nie unika też terenów zabudowanych, stąd też możemy go zaobserwować na terenach podmiejskich jak i w samym mieście, gdzie żeruje nawet na pojedynczo rosnących drzewach. Jak to często bywa u dzięciołów, ich płeć możemy odróżnić po charakterystycznym, jaskrawo ubarwionym czubku głowy – czapeczce. Samiec dzięciołka ma tą czapeczkę czerwoną. Samica w odróżnieniu od samca czapeczkę ma barwy czarnej. Dzięciołek nie jest w stanie wykuć sobie dziupli w twardym drewnie, dlatego też na miejsce lęgowe wybiera zmurszałe drzewa, najczęściej liściaste. Dziuplę wykuwają oboje przyszli rodzice i zajmuje im to około trzech tygodni.

Czytaj całość